STANDALONE MANAGEMENT SE

motec_1540500
scrolldown
tune-widget

STANDALONE MANAGEMENT

Rica Engineering har över 30 års erfarenhet av att trimma motorer.
Vi har erfarenhet av nästan alla märken av motorstyrningssystem.

Under dynoarbetet kommer motorn att övervakas med knackdetektering, lambda (A/F) och temperaturkontroll. Vi kommer att konfigurera ecu:n enligt dina krav och önskemål.


STEG 1 | Intag
För att få bästa möjliga resultat måste vi veta allt om bilens modifieringar och vad kunden förväntar sig att uppnå.

STEG 2 | Pre-dynokontroll
Vi börjar med en grundläggande inspektion av bilen och ser till att bilen är lämplig för dynostämning.

STEG 3 | Testning på dyno med lätt belastning
Vi börjar köra och kartlägga motorn på lätt belastning. På så sätt kan vi se om allt fungerar som det ska och om motorn går bra.

STEG 4 | Mappning
Kartläggning av ECU:n. Bränsle, tändning och laddning kommer att justeras genom hela varvtalsintervallet.

STEG 5 | Körprov
Efter kartläggningen i dynon kommer vi att testa bilen på vägen för att se till att den beter sig lika bra i verkligheten.

Rica has 200 dealers worldwide in 29 countries